Reptoir

Goed nieuws: Vanaf nu mag je de huurkosten aftrekken van de belasting

Al lange tijd vroegen velen van ons het zich af: wat nou als je als ondernemer vanuit huis werkt en je huis dus eigenlijk ook je kantoor is, waarom mag je dan niet je huur opvoeren als kosten? Eerder was dat geen optie, maar sinds gisteren heeft de Hoge Raad bepaald dat thuiswerkende ondernemers met een huurhuis vanaf nu de huurkosten mogen opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming. De voorwaarde voor de aftrek is dat als je vanuit huis werkt je ook echt werk verricht voor jouw bedrijf. Ook moet een klein deel worden bijgeteld voor privégebruik.

De reden voor deze verandering was het afwijzen, door de rechtbank, van een claim van een ondernemer die een kamer in zijn huurhuis ook gebruikte voor administratie, acquisitie en planning werkzaamheden. Maar omdat deze ondernemer de huurrechten van de woning op zijn balans had staan, stond de Hoge Raad de aftrek toe. Volgens de Hoge Raad is het huurrecht een vermogensrecht dat mede voor de onderneming wordt gebruikt en daarom tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend.

Huurhuis

Thuiswerkende ondernemers met een koophuis konden al kosten opvoeren onder bepaalde voorwaarden, maar nu kunnen ook huurders de huur aftrekken. Eerder mochten thuiswerkende freelancers hun werkruimte alleen aftrekken van de belasting als die ruimte aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een eigen opgang en een eigen toilet. Nu het huis wordt gezien als een kostenpost van de inkomsten, is de vraag of het om zelfstandige werkruimte gaat niet meer van belang.

Terugwerkende kracht

De uitspraak geldt met terugwerkende kracht, maar dit kan alleen als je aanslag van 2015 nog open staat. Dus heb jij je inkomstenbelasting nog niet ingediend of is de belastingdienst jouw aanslag nog aan het verwerken, onderneem dan nu actie, want dan kun je nog je huurkosten opvoeren als aftrekpost.

Toekomst

Wat dit in de toekomst precies gaat veranderen is nog onduidelijk, maar met deze nieuwe regeling en het bijkomende financiële voordeel bestaat er een kans dat steeds meer freelancers vanuit huis gaan werken.

Dus waar wacht je nog op en bel je boekhouder, accountant, of financiële mannetje.

Like Reptoir op Facebook om als freelancer altijd op de hoogte te blijven.