Reptoir

Welke soorten VAR verklaringen zijn er en welke heb ik nodig?

Een Verklaring Arbeids Relatie is een verklaring van de Belastingdienst waarin je als freelancer aflegt dat je nu een zelfstandige bent. Maar waar dient een VAR verklaring nu eigenlijk voor? Tegenwoordig vragen veel opdrachtgevers om een VAR verklaring om zo bepaalde aansprakelijkheden van de Belastingdienst te kunnen vrijwaren. Aan de hand van je VAR weet een werkgever namelijk zeker dat hij geen inkomstenbelasting hoeft in te houden of sociale premies hoeft te betalen. Het kan dus zomaar het verschil maken tussen het wel en niet binnenhalen van een opdracht, simpelweg omdat het een werkgever genoeg vertrouwen geeft om met jou in zee te gaan. De vraag is alleen nu nog, welke VAR is op jou van toepassing?

Er zijn vier verschillende VAR verklaringen: de VAR WUO, VAR ROW, VAR Loon en VAR DGA.

VAR WUO

Een VAR WUO staat voor ‘winst uit onderneming’. Je komt volgens de Belastingdienst in aanmerking voor een VAR WUO op basis van:

  • Je aantal opdrachtgevers. Voor een VAR WUO kom je vaak pas in aanmerking wanneer je drie of meer opdrachtgevers hebt.
  • De gezagsverhouding. Enkel wanneer je vrij bent in het uitvoeren van je opdrachten is er sprake van een eigen ondernemerschap.
  • Je uitstraling als onderneming. Je bent in het bezit van bijvoorbeeld een eigen website, hebt visitekaartjes en een logo.
  • Het aantal uren dat je steekt in je onderneming. Pas bij meer dan 700 uren kom je sterk in aanmerking voor een VAR WUO.

VAR ROW

Een VAR ROW staat voor ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Deze VAR krijg je als ondernemer toegewezen wanneer de fiscus jouw inkomsten niet ziet als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of inkomsten uit werkzaamheden die voor eigen risico zijn. Onder deze verklaring vallen alleen geen rechten te ontlenen. Dat houdt in dat jouw opdrachtgever zelf moet gaan bedenken of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Achteraf is het dan mogelijk dat de fiscus alsnog een dienstbetrekking constateert waardoor er alsnog loonheffing moet worden ingehouden en aan premies moet worden meebetaald. Deze VAR wordt vaak enkel toegekend aan artiesten en atleten.

VAR Loon

Var loon biedt net als een VAR ROW geen zekerheid over het wel of niet moeten afdragen van loonheffing. Vaak krijg je als ondernemer een VAR loon toegewezen wanneer je het grootste gedeelte van je tijd in dienstbetrekking verkeert. Het is vrijwel het tegenovergestelde van een VAR WUO. De Belasting kijkt in dit geval of je als ondernemer bijvoorbeeld instructies moet opvolgen en of je ziektedagen worden doorbetaald. Valt jouw dienstvorm hier voornamelijk onder? Dan is het goed om eens met je boekhouder te overleggen of je in aanmerking komt voor een VAR Loon.

VAR DGA

De VAR DGA is van toepassing voor wanneer je bijvoorbeeld de eigenaar van een bv bent. DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder en houdt in dat je in deze positie niet valt onder de verklaring ‘werkzaamheden voor rekening en risico van uw genootschap’. Je moet in dit geval zelf loonheffing berekenen en afdragen aan je vennootschap, waardoor een andere werkgever hier niet meer verantwoordelijk voor is. Simpelweg kun je afleiden aan je percentage in aandelen of je in aanmerking komt voor een DGA. Wanneer je meer dan 5 procent aan aandelen hebt binnen je vennootschap, kom je in aanmerking voor een VAR DGA. Daarnaast kijkt wederom de Belastingdienst naar afhankelijke variabelen zoals hoeveel winst er wordt gemaakt, hoeveel tijd er in de onderneming wordt gestoken en naar de aansprakelijkheid.

Hoe vraag ik een VAR verklaring aan?

Een VAR kun je ieder moment van het jaar aanvragen. Het enige nadeel zit hem in het feit dat wanneer je je VAR WUO laat in het jaar aanvraagt, je hoogst waarschijnlijk niet meer de desbetreffende urennorm haalt. Het aanvraagformulier voor een VAR vind je hier. Vul deze in en stuur hem op naar de Belastingdienst.

De VAR-verklaring zal vanaf 2016 worden afgeschaft. In plaats daarvan zal een beoordelingsmodel worden ontwikkeld waarbij de opdrachtgever en de freelancer een overeenkomst dienen af te leggen aan de Belastingdienst. 

Starten als freelancer

Ben jij klaar om te starten als freelancer? Lees hoe je dit aanpakt door op onderstaande foto te klikken.

Starten als freelancer

ZZP Nederland

Like Reptoir op Facebook om als freelancer altijd op de hoogte te blijven.