Reptoir

Waarom geniale mensen anders denken dan de rest

Het zijn van een genie zit hem niet in heel veel nadenken, het gaat erom hoe jij die grijze massa aan het werk zet daarboven. Genieën laten zich niet kenmerken door veel leren en veel denken, het gaat erom wat ze denken. Genieën gebruiken daarom deze vier strategieën:

Meerdere invalshoeken

Genieën zoeken niet naar de eerste de beste oplossing, ze kijken liever naar verschillende perspectieven en proberen alle oplossingen die in ze opkomen op een rijtje te zetten. Een beetje zoals Sherlock Holmes die zich nooit blind wilde staren op één zienswijze en altijd de ogen open wilde houden voor andere ideeën en perspectieven. Een genie wil nooit de oogkleppen op hebben.

Visualiseren van gedachten

Om maar even bij Sherlock te blijven. In die serie heeft een tegenstander van de detective een ‘mindpalace’, waarin gedachten visueel worden. Ook Sherlock zelf heeft zulke gedachten, het zogenaamde fotografisch geheugen, maar dan een stap verder want soms ziet de detective zijn ‘geheugen’ niet eens, of heeft het nooit gezien.

Genieën creëren

Een genie denkt niet alleen, hij doet ook. Een genie als Leonardo Da Vinci tekende bijvoorbeeld verschillende machines. Wat in zijn hoofd zat kwam ook op papier. Het frappante is dat jaren later deze machines zijn getest en bleek dat deze werkelijk konden functioneren. De vraag is overigens of de renaissancemeester dat ook wist in die tijd.

Denken in metaforen

Wie in metaforen en voorbeelden denkt kan beter begrijpen wat hij leest en doet. Een genie maakt alles behapbaar door er met een andere blik naar te kijken: namelijk de blik van de metafoor oftewel, het parabel of de gelijkenis. Dit legt als het ware dingen bloot die nooit eerder zijn aangetoond of overdacht.

Truth Theory

Like Reptoir op Facebook om als freelancer altijd op de hoogte te blijven.