Reptoir

Dit wil het CDA doen voor freelancers

Laten we eerlijk zijn, het CDA zal voor veel freelancers niet de droomkandidaat zijn om op te stemmen. Na jaren Jan-Peter Balkenende en later Maxim Verhagen en nu, de haast adelijke, Sybrand Buma, heeft het CDA een stoffig en suf imago. Niet het imago dat past bij de flexibele en ondernemende freelancer die zich onderdompelt in de wereld van de digital natives en zijn laptop openklapt op een flexplek.

Toch moet ook het CDA een kans gegeven worden zich in 2017 uit te spreken over freelancers. Om te weten te komen hoe de christendemocraten denken over zzp’ers en de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal in het (concept)verkiezingsprogramma moeten worden gedoken.

Vast werk

Het CDA vraagt zich hun verkiezingsspotje af hoe we zaken niet meer ‘aan onze kinderen’ kunnen uitleggen. Zo vraagt een kind aan haar moeder waarom ze nergens langer dan twee jaar mag werken. Onzekerheid is een thema dat de politiek graag oppakt en daarin loopt het CDA misschien wel voorop.

Zo wil de partij de kloof tussen ‘vast’ en ‘zelfstandig’ of ‘flexibel’ verkleinen: “Wij vinden de zekerheid van een vaste contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eerste betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Vrije keuze?

Het CDA gaat verder en vraag zich af of er sprake is van keuze voor vast of freelance. Zo denkt de partij dat veel freelancers gedwongen worden te werken als zelfstandige omdat werkgevers ze hebben ontslagen en wegbezuinigd. Dan spreken we dus weer over de bouw, zorg of de welbefaamde postbezorger. Dé reden voor het kabinet om de wet DBA in te stellen en schijnzelfstandige van de gewone zelfstandige te scheiden.

Zelfstandigeaftrek

Het CDA rept verder nauwelijks over de freelancers die juist moeite hebben met die wet DBA en daardoor klussen mislopen. Net als veel andere partijen zijn ze gefixeerd om vast werk. Alleen als het gaat om solidariteit wil de partij wat meer los laten over freelancers.

Zo vindt het CDA het zorgelijk dat veel zelfstandigen niet verzekerd zijn voor hun pensioen. “Wij kiezen ervoor ZZP’ers alleen de volledige zelfstandigenaftrek krijgen als zij een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening. Die aftrek was ooit bedoeld om tegemoet te komen aan de extra kosten van het ondernemerschap en dus moet die daar ook aan worden besteed.”

Conclusie

Het CDA wil vastigheid. Daarbij is de freelancer eerder een bij-effect van de liberale economie, dan een wens. Voor ondernemers wil de partij veel doen, maar vaak met het oog op het creëren van banen voor anderen. Zelfstandig werken zit volgens de partij solidariteit in de weg en daarin schuilt een gevaar. Een gevaar dat voorkomen kan worden door zoveel mogelijk schadelijke effecten uit te bannen. Dat kan met de wet DBA, maar daarover rept de partij met geen woord.

CDA Verkiezingsprogramma 2017

Like Reptoir op Facebook om als freelancer altijd op de hoogte te blijven.