Reptoir

Zo spaar je als freelancer voor je oude dag

Laten we het eens over het meest nare onderwerpen van freelancen hebben: sparen. Sparen voor je onderneming en sparen voor je oude dag, vooral die laatste wordt maar al te vaak ontweken. Want oud, dat ben je nog lang niet. Toch is het (vooral voor freelancers) goed om eens na te denken over je financiële plaatje na je loopbaan. Dit zijn de drie belangrijkste opties voor zelfstandigen die met pensioen gaan:

Opbouwen lijfrente

Lijfrente is vooral bedoeld voor werknemers in vaste dienst om hun (schamele) pensioen aan te vullen. Omdat het echter gaat om een particuliere verzekering danwel lening kan deze vorm van pensioensgeld opbouwen ook gebruikt worden door freelancers.

Lijfrente is eigenlijk niets meer of minder dan een bankspaarrekening met aanvullende voorwaarden en producten. Een soort spaarrekening plus. De rekeninghouder kan kiezen wanneer het bedrag wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld na het pensioen. Ook kunnen er voorwaarden als een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering aan verbonden worden.

Het belangrijkste bij het afsluiten van lijfrente is om je goed te laten informeren. Zo zijn in het verleden door verzekeraars lijfrentes afgesloten die nu worden gezien als woekerpolis.

De lijfrente kan zowel bij de bank, verzekeraar of beleggingsfonds worden afgesloten.

Oudedagsreserve

Op de balans van je onderneming mag je geld reserveren voor je oudedag. Dat bedrag wordt ieder kwartaal niet meegerekend in de belastingheffing en levert op korte termijn dus belastingvoordeel op. Overigens zal er uiteindelijk wel belasting over het bedrag betaald moeten worden.

Belangrijk is dat het niet gaat om het opzij zetten van geld, maar alleen om een reservering van een deel van de winst. Daar zit ook direct het nadeel van deze constructie: er moet winst worden gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.

Zelfstandigenpensioen

Tot slot zijn er sinds kort steeds meer zelfstandigenpensioenen. Dat betekent dat je deelneemt aan een collectief pensioenstelsel waarin je echter zelf bepaalt wat je premie en inleg is. Ook mag je zelf bepalen wanneer het geld wordt uitgekeerd en hoe lang de regeling loopt (bijvoorbeeld enkele jaren of levenslang). De enige eis die gesteld wordt door dit soort organisaties is een minimum inleg per jaar.

Keuze maken

pensioenen voor zelfstandigen is een onderwerp dat nog veel vaker op deze plaats aan de orde zal worden gesteld. Het is vooral belangrijk een keuze te maken die bij je past en niet de eerste de beste instelling te omarmen. Veel hangt af van jouw soort onderneming, of je naast je freelance baan vast werk hebt en of je winst maakt of niet. Hoewel je goed adviseren altijd verstandig blijft is het ook belangrijk om zelf informatie in te winnen. Als zelfstandige begrijp je als geen ander hoe persoonsgebonden en financiële keuze kan zijn.

Like Reptoir op Facebook om als freelancer altijd op de hoogte te blijven.